EN | Chinese | Korean | Tagalog

EN

简体

繁體

한국어

FIL

Việt

日本語

العربية

SPA

ਪੰਜਾਬੀ

فارسی

MENU
PangunahingTungkol saMapagkukunan

EN

CN

KR

JP

TL

Discussion Pack:
Pag-aralan natin kung Paano Tumugon

Ang Discussion Pack na ito ay mapagkukunan ng tulong na talakayin ang maliliit na pananalakay at mapag- aralan kung paano tumugon dito. Inaasahan naming partikular na makapagbigay eto sa mga magulang at sa mga lolo at lola ng mga kasangkapan na makakatulong sa kanilang mga anak kung sila ay humaharap sa maliliit na pananalakay at nang maunawaan nila ang kahalagahan ng pagtugon sa rasismo.

Ang Paketeng eto ay nagbibigay ng: mga halimbawa ng maliliit na pananalakay, ng paliwanag kung bakit eto ay nakasasakit, ng mga mungkahi kung paano tumugon, at mga katanungang pantalakayan.

Umpisa!

Kailan Gagamitin ang Pakete

Ang Paketeng eto ay maaring gamitin kapag ang isang taong kilala mo ay nakakaranas ng maliliit na pananalakay, o sa anumang oras. Maari nating harapin ang rasismo sa pagtugon sa panahong eto ay nangyayari, subalit mahalaga rin na eto ay talakayin sa ating pang araw ara na pamumuhay.Hinihikayat naming kayong basahin ang mga kards na eto kasama ang isang mahal sa buhay at talakayin nyo kung mayroon kayong karanasan ng maliliit na pananalakay na kagaya ng nakasulat sa mga kards. Pagkatapos, ay gamitin ang listahan ng talakayang pangkatanungan upang pag usapan pa nang lubos ang karanasan. Kapag tinalakay natin ang mga nangyari sa atin, mas lubos nating nauunawaan kung paanong ang mga karanasang may kinalaman sa rasismo ay nakaapekto sa atin.

Paano Gamitin ang Pakete

Ang maliliit na pananalakay ay maaring mangyari sa anumang lugar. Ang paketeng eto ay nagbibigay ng mga halimbawa ng mga maliliit na pananalakay, bakit eto mapanakit, at paano mo eto tutugunan.

Eto ang halimbawa ng mga maliliit na pananalakay na maaring marinig mo o ng mga mahal mo sa buhay sa lugar ng inyong trabaho:

SA TRABAHO
SENARYO
MAARI NILANG SABIHIN

"Wow, your English is so good!"

"Wow, your English is so good!"

Eto ay maaaring parang papuri, subalit sa ibang tao, eto ay isang insulto. Ang bandang ibaba ng kard ay nagpapaliwanag kung bakit eto ay mapanakit na komento.

SA TRABAHO
SENARYO
MAARI NILANG SABIHIN

"Wow, your English is so good!"

"Wow, your English is so good!"

BAKIT ETO MAPANAKIT
It insinuates that in their eyes, you don’t look like what they imagine a native English speaker looks like (white) - that you are different and do not belong.

Kung hindi mo papansinin ang komento, walang matututo na eto ay nakasasakit. Ang ikalawang kard ay may listahan ng ilang pagtugon na maari mong sabihin:

SA TRABAHO
SENARYO
MAARI NILANG SABIHIN

"Wow, your English is so good!"

"Wow, your English is so good!"

BAKIT ETO MAPANAKIT
It insinuates that in their eyes, you don’t look like what they imagine a native English speaker looks like (white) - that you are different and do not belong.
SA TRABAHO
SAGOT
MAAARI MONG ISAGOT

“Thank you, but what did you mean by that?”

“Thank you, but what did you mean by that?”

“Why wouldn’t it be, I’ve spoken it for years”

“Why wouldn’t it be, I’ve spoken it for years”

“Oh, well yours is too!”

“Oh, well yours is too!”

Kung ang taong kausap mo ay bukas sa usapin, turuan mo sila sa pamamagitan ng pangkatanungang talakayan.

SA TRABAHO
SENARYO
MAARI NILANG SABIHIN

"Wow, your English is so good!"

"Wow, your English is so good!"

BAKIT ETO MAPANAKIT
It insinuates that in their eyes, you don’t look like what they imagine a native English speaker looks like (white) - that you are different and do not belong.
SA TRABAHO
SAGOT
MAAARI MONG ISAGOT

“Thank you, but what did you mean by that?”

“Thank you, but what did you mean by that?”

“Why wouldn’t it be, I’ve spoken it for years”

“Why wouldn’t it be, I’ve spoken it for years”

“Oh, well yours is too!”

“Oh, well yours is too!”

Talakayan

“Why would you think my English would be bad?”

“Why would you think my English would be bad?”

AT WORK
SCENARIO
They Might Say

"Wow, your English is so good!"

Why it is Hurtful
It insinuates that in their eyes you don’t look like the what they see as a native English speaker (white) - that you are different and do not belong.
AT WORK
SCENARIO
You Could Say

“Thank you, but what did you mean by that?”

“Why wouldn’t it be, I’ve spoken it for years”

“Oh, well yours is too!”

Discussion Questions

“Would you say this to someone who is white?”

“Why would you think my English would be bad?”

Eto ay isa lamang sa mga senaryo – gumawa pa kami ng marami pang mga kards upang makatulong na kumilala at tumugon!

Tingnan ang lahat ng mga Kard!
Balik
Kasunod
Ang Kard na Pakete

Ang mga kards ay nahahati sa mga lugar kung saan ka maaring maharap sa maliliit na pananalakay: sa publiko, sa trabaho, sa paaralan, at sa iyong personal na buhay. Ang huling seksyon ay nagpapalabas ng lahat ng mga katanungang pantalakayan na maaari mong magamit sa iyong pamilya upang pag usapan ang rasismo at maliliit na pananalakay.