EN

简体

繁體

한국어

FIL

Việt

日本語

MENU
PangunahingTalakayanTungkol saMapagkukunan

EN

CN

KR

JP

TL

A group photo of the team on Zoom. Everyone is smiling and posing for the picture. The people from left to right are: Lucas, Grace, Stacey, Mingji, Marielle, Nicole, and  Alysha.

Tungkol sa aming Grupo at Proseso

Kami ay koponan ng mga taong nagmula sa magkakaibang henerasyon at kultura. Noong Taglagas 2020, may naganap na online group discussion kasama ang 30 kataong  nasa hustong edad at mga nakatatandang Tsino at Koreans mula sa Langley, Surrey, at iba pang parte ng Lower Mainland, BC. Ang kanilang mga karanasan sa pagkakasama(belongingness) at rasismo sa Canada ay ginamitan ng design process para maikategorya sa iba’t-ibang tema. Mula sa aming pananaliksik, pagkonsulta sa mga apektadong grupo, at mga sariling karanasan, nabuo ang mga ideya para maisagawa ang website na ito. Sa pamamagitan ng bukas na pagbabahagi at talakayan ay nagawa naming palawigin ang aming mga pananaw sa rasismo at ang aming mga tungkulin sa pagtugon dito.Tungkol sa Koponan

Nicole Wang

Si Nicole Wang ay sumali sa Options noong 2016 bilang isang boluntaryo at ngayon ay isa ng cultural broker, facilitator,  at tagasalin ng wikang nakasulat at pasalita.Siya ay dumayo at nanirahan sa Canada noong 2011 mula sa Tsina. Isa sa mga gusto niyang gawin ay makipagkaibigan sa iba’t ibang edad ng tao. Iniisip niyang marami siyang matututunan sa kanila. Hilig niya rin ang magbasa, maglakbay, at magluto.

Marielle Sam-Wall

Si Marielle ay isang taga-disenyo at ilustrador mula sa Vancouver na may pagmamahal sa anumang bagay na may kinalaman sa komunidad. Siya ay nabibilang sa ikaapat na henerasyon ng mga Chinese Canadian na nag-ugat mula sa Chinatown ng Vancouver at sa probinsya ng Canton sa Tsina. Karamihan sa kanilang mga trabaho ay nakasentro sa pag-disenyo para sa kabutihan at sa paglikha ng kagalakan. Sa kaniyang libreng oras, siya ay malimit na nakikilahok sa mga aktibidad sa Chinatown ng Vancouver, pagpapalayok, at paggugol ng dekalidad na oras upang makapiling ang kanyang pamilya.

Lucas Ho

Sumali si Lucas sa Options noong 2019, at siya ay nagtatrabaho bilang coordinator sa pagsasalin/interpretasyon ng mga wika para tulungan ang komunidad. Ipinanganak siya sa masiglang siyudad ng HongKong at dumayo at nanirahan sa Canada noong siya ay limang taong gulang. Kapag wala sa trabaho, siya ay nalilibang sa paglalaro ng anumang larong may raketa, manood ng mga palabas tungkol sa pagluluto sa YouTube (pero hindi siya nagluluto) at ng mga anumang may kinalaman sa kultura at pagkain (matcha, soba, udon) ng mga Hapones.

Grace E.H. Lew

Si Grace, na nagmula sa South Korea, ay bago pa lamang sa Canada. Siya ay isang social worker na nagtrabaho sa mga NGO sa iba’t-ibang bansa. Siya ay namahala ng mga proyekto sa Tanzania, Malawi, Burundi at Cambodia upang mapahusay ang pagpapaunlad sa mga komunidad, kasama ang women and youth empowerment, pagpapababa ng kamatayan at kapansanang dulot ng mga preventable disease, at ang pagpapalakas ng boluntaryong programa para sa ibang bansa.

Si Grace ay may M.A. sa International Development Cooperation. Bilang isang bagong imigrante, nalalaman at nauunawaan niya ang buhay bilang isang estranghero at umaasang ang kanyang kaalaman at karanasan ay makatutulong sa komunidad ng mga Korean sa Canada.

MingJi Wang

Mula pa noong 2012, nagtatrabaho na si MingJi bilang isang support worker upang tulungan ang mga imigrante at refugees na makapasok sa mga klase tungkol sa pag-aaral ng wikang Ingles na pinatatakbo ng mga non-profit organization. Siya ay ipinanganak at lumaki sa Hilagang-silangan ng Tsina hanggang makatapos ng kolehiyo, at dumayo sa Vancouver upang mag aral noong 2000. Siya ay nalilibang sa baking, pagluluto, gayundin sa paglalaro ng jigsaw puzzles at badminton. Si MingJi ay nakatapos ng batsilyer sa Human Geography mula sa Simon Fraser University.

Alysha Baratta

Si Alysha ay isang mag-aaral, educador, facilitator, mananaliksik at tagapagtaguyod ng komunidad na nagtatrabaho sa Social Innovations Hub ng Options.  Sa nagdaang sampung taon, siya ay nagtrabaho kasama ng mga imigrante at refugees sa Estados Unidos at sa Canada, sa mga proyektong pagkaugnayang komunidad na ginagabayan ng mga konsepto ng pagbabahagi ng kapangyarihan (power sharing), pagbibigay at pagsusukli nito (reciprocity), at pangkulturang pagpapakumbaba (cultural humility). Ang kanyang trabaho ay ginagabayan ng mga pedagohiyang kontra-rasista at makatarungan. Si Alysha ay may Master’s degree sa Human Geography mula sa University of South Carolina. Mahilig siya ng baking at isa ring abalang puppy mom.

Stacey Wakelin

Si Stacey ay isang masigasig na boluntaryo at tagapagtaguyod ng komunidad na naninirahan sa siyudad ng Langley. Siya ay nagboboluntaryo sa Options mula pa noong 2017. Namumuno siya sa mga proyektong may kinalaman sa sining para sa mga bagong dating o newcomers sa Canada. Si Stacey ay nagsasaayos ng mga pagtitipong naghihikayat sa mga magkakapitbahay na kumonekta sa isa’t-isa. Sa kasalukuyan, siya ay kasama sa lupon ng Langley Pos-Abilities Society at isa ring boluntaryo sa Langley Human Dignity Coalition at sa Langley Pride Committee.

Maraming Salamat!

Ang proyektong ito ay naisakatuparan dahil sa pagpopondo ng Community Foundations of Canada.

Nais naming pasalamatan ang mga taong tumulong sa proyektong it. Pinahahalagahan namin ang mga input ng mga newcomers sa Canada na kasali sa aming focus group interviews at nagbahagi ng kanilang mga kwento.

Salamat sa mga tagapayo o counsellors na nagpatakbo ng mga online workshop para sa komunidad upang pag-usapan ang rasismo: Mary Kam, Korean Cultural Counselling Centre, at Laarni Bernardo.

At maraming salamat sa mga indibidwal na nagbigay ng kanilang feedback sa resources: Tesni Leung, Suwon Lee, Annie Ohana, at Jennifer Chan.

Tungkol sa Options Community Services

Ang Options Community Services (OCS) ay isang Canadian non-profit, registered charity na nagbibigay ng mga serbisyong panlipunan (social services) sa mga lungsod ng Surrey, Delta, White Rock at Langley sa British Columbia. Kami ay isang makabago at respetadong lider sa komunidad na aming pinagsisilbihan. Binubuo ng iba’t-ibang indibidwal at programa ang OCS na nagkakaisa sa hangaring tulungan ang mga taong tulungan ang kanilang mga sarili at magtaguyod ng mga ligtas, malulusog, at masisiglang mga komunidad. Pinapatnubayan ng pagkakaiba-iba (diversity), integridad, pagiging mapamaraan (resourcefulness), pakikipagtulungan at kahusayan, ang aming vision ay nagpapasigla ng pag-asa at pagkakabilang (belongingness) para sa lahat.

Maraming anyo ang pagkakaiba-iba o diversity sa aming komunidad. Ipinagdiriwang ng OCS ang mayamang diversity na ito. Ginagabayan kami ng prinsipyong ang diversity ay nagpapayaman at nagbibigay-kapangyarihan sa buhay ng lahat ng mga tao.

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Options Community Services, mag-click dito.

Makipag-ugnayan sa amin

Malugod naming tinatanggap at pinahahalagahan ang inyong mga puna, komento, at mga katanungan tungkol sa aming website.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.